Trọn bộ sách IELTS Intensive (Reading + Listening+Speaking+Writing)

Trọn bộ sách IELTS Intensive (4 kỹ năng: Reading + Listening+Speaking+Writing) Bộ sách phù hợp với những bạn có band IELTS từ 3.5- 4.0


Từng kĩ năng IETLS riêng biệt trong mỗi sách sẽ cung cấp cho bạn nội dung và từng dạng bài tập cụ thể, theo sát đề bài đề thi thật. Đặc biệt, phần đáp án sẽ được cung cấp dưới mỗi bài tập để bạn có thể kiểm tra lại trình độ của bản thân một cách hiệu quả

Thư viện Blossom. GrapeSEED: https://grapeseed.vn