Tăng khả năng tiếp cận sách để thúc đẩy khả năng đọc viết

Không có gì ngạc nhiên khi trượt mùa hè và cách tránh nó là chủ đề quan tâm của các nhà giáo dục và phụ huynh. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng môi trường học tập của một học sinh bên ngoài trường học trong những tháng hè có thể có nhiều tác động đến thành công học tập của em ở cấp trung học hơn là trong suốt một năm học.

Một trong những điều tốt nhất mà học sinh có thể làm để tiếp tục học và thúc đẩy phát triển khả năng đọc viết trong mùa hè là đọc. Nhưng nếu học sinh không có cách nào tiếp cận được với sách trong mùa hè hoặc trong cả năm thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có thư viện mở gần đó hoặc Barnes & Noble hoặc cửa hàng sách cũ? Các thư viện ở các cộng đồng chưa được phục vụ thường thiếu kinh phí cho thủ thư, sách và các vật dụng cần thiết khác hoặc họ chỉ có thể cung cấp số giờ hạn chế. Tương tự đối với nhiều thư viện trường học công cộng. Mặc dù thật khó tin đối với rất nhiều người trong chúng ta, những người coi những tài nguyên sách này là điều hiển nhiên, nhưng những cộng đồng không dễ tiếp cận sách vẫn tồn tại. Những khu vực này được gọi là “sa mạc sách”.

Cộng đồng đang làm gì để loại bỏ sa mạc sách?

JetBlue bắt đầu chương trình đọc sách vào năm 2011 để cho trẻ em tiếp cận với sách và khuyến khích đọc sách. Vào năm 2015, công ty đã đặt các máy bán hàng tự động chứa đầy sách mới trong một cửa hàng tạp hóa và nhà thờ ở một khu phố kém sang trọng của Washington DC để cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Năm máy bán hàng tự động nữa đã được đặt trong các cộng đồng ở Detroit, Michigan vào mùa hè này. Cho đến nay, gần hai triệu cuốn sách đã được quyên góp cho chương trình và bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web Soar With Reading để bình chọn cho thành phố tiếp theo để nhận sách quyên góp để phân phối từ JetBlue.

Vào năm 2009, Little Free Libraries bắt đầu xuất hiện và hiện đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Những thư viện nhỏ độc lập này là những hộp chứa sách mà bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể mượn và trao đổi theo chính sách “lấy một cuốn sách, tặng một cuốn sách”.

Thư viện nhỏ miễn phí ở Pittsburgh

Little Free Libraries (LFL) đang giúp cung cấp sách cho các cộng đồng có trường học đang gặp khó khăn. Theo Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của tổ chức phi lợi nhuận, “Các vùng nông thôn và nghèo khó thường là sa mạc sách. Ở Los Angeles, trong số hơn 1.300 trường học của học khu chỉ có 100 trường có thủ thư. Ở Philadelphia, chỉ 5% trường học có thủ thư. Nhiều trường trong số này thậm chí không có nguồn cung cấp sách mà trẻ em có thể mang về nhà để đọc lúc rảnh rỗi. Trẻ em cần sách. Đối với tất cả những gì đã đầu tư vào việc khiến trẻ em thể hiện ở cấp lớp của chúng, nếu chúng thậm chí không có sách, chúng tôi phải thay đổi. “

Giúp quảng bá rằng sa mạc sách vẫn tồn tại và tìm cách đưa sách đến tay tất cả các học viên nhỏ tuổi. Nếu các em không được tiếp cận với các tài liệu đọc chất lượng bên ngoài trường học, điều này có thể gây bất lợi cho sự phát triển khả năng đọc viết, sự thành công trong học tập của các em và cho toàn xã hội.

Bạn hoặc khu học chánh của bạn đang làm việc như thế nào để cung cấp quyền truy cập vào sách cho những học sinh cần chúng nhất? Hãy cho chúng tôi biết trên trang Facebook của GrapeSEED!

Xem hội thảo trên web của chúng tôi!

Có được những hiểu biết và ý tưởng thực tế với tư cách là giám đốc, hiệu trưởng, giáo viên hoặc phụ huynh để giúp con em chúng ta vượt qua rào cản ngôn ngữ.