Tại sao triển khai đúng quy trình lại quan trọng?

GrapeSEED rất coi trọng việc triển khai bởi vì đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng. Kinh nghiệm triển khai nhiều năm ở nhiều quốc gia chứng tỏ rằng GrapeSEED chỉ thật sự có hiệu quả khác biệt khi được triển khai theo đúng thiết kế của chương trình. Để có được thành công trong việc triển khai tại các trường học, để có được hiệu quả giảng dạy của giáo viên cũng như kết quả mong đợi đạt được trên học sinh thì GrapeSEED cần được triển khai chính xác theo đúng quy trình hướng dẫn từ chương trình.