Tại sao đầu tư vào việc học tiếng Anh lại vô cùng quan trọng?

Tiếng Anh là ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa các quốc gia. Thế giới ngày càng kết nối với nhau, điều này tạo ra cả cơ hội và cạnh tranh cho thế hệ tiếp theo. Chúng tôi tin rằng những người nhận được món quà tiếng Anh (đặc biệt là tiếng Anh thuần túy, giao tiếp) sẽ có mọi cơ hội để thành công.