Nghệ thuật ngôn ngữ

Nếu bạn đã tham gia vào lĩnh vực giáo dục trong một khoảng thời gian dài, bạn chắc chắn đã nhìn thấy các xu hướng đến và bạn chắc chắn cũng đã thấy những xu hướng đó đi. Bạn có thể đã nghe nói về ‘con lắc lắc lư’ đó và thậm chí có thể đã bắt đầu một danh sách chạy các từ thông dụng giáo dục mới nhất chỉ để theo kịp!

Tuy nhiên, cuối cùng, có một điều sẽ KHÔNG BAO GIỜ thay đổi, và đó là tầm quan trọng của việc dạy nghe, nói, đọc và viết có chủ định, hay còn gọi là Kỹ năng Ngữ Văn.

Language Arts là môn thứ 4 trong ‘Năm nền tảng’ được tích hợp cẩn thận của GrapeSEED, cùng nhau làm cho GrapeSEED trở thành cách tốt nhất để trẻ em phát triển các kỹ năng Ngôn ngữ bằng miệng bằng tiếng Anh của mình!

Vậy làm thế nào để GrapeSEED hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển các kỹ năng Ngữ Văn? Đây là một ảnh chụp nhanh:

  • Học viên của GrapeSEED ngay lập tức được đắm mình trong việc nghe và có cơ hội nói trong mỗi bài học hàng ngày được lên kế hoạch chu đáo. Các biểu thức ngôn ngữ, từ vựng, từ có tần suất cao, bản ghi âm và hơn thế nữa được dệt nên thông qua các bài hát, câu chuyện, sách lớn, thơ, ca tụng và các hoạt động hành động của chúng tôi đảm bảo điều đó! Và chúng tôi biết rằng một khi nền tảng nghe và nói vững chắc đó được xây dựng, cầu nối để đọc và viết sẽ nhanh chóng theo sau.
  • Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của hướng dẫn ngữ âm! Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với ngữ âm liên quan đến việc dạy các bản ghi âm bằng cách sử dụng phương pháp ‘Ngữ âm dọc’, cũng như hoạt động động học mà chúng tôi gọi là “viết bằng không khí”.
  • Các bài thơ đọc chung và sách lớn đọc chung của chúng tôi mang các chữ cái và âm thanh được học ngay trong ngữ cảnh của văn bản liên tục! Không chỉ vậy, các thành phần đọc được chia sẻ dạy các Khái niệm về In và củng cố việc giảng dạy về từ vựng, các từ có tần suất cao và các chức năng ngôn ngữ quan trọng.
  • Nhận thức và sự sẵn sàng đọc là một phần của phương pháp GrapeSEED cũng bao gồm việc lắp ráp từ, phân đoạn & kết hợp, cũng như nhận thức về chữ viết.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về GrapeSEED và nó sẽ tác động tích cực đến sinh viên của bạn như thế nào? Liên hệ chúng tôi!