Đọc và Viết Thư Bằng Tiếng Anh

Cuốn sách “Đọc và Viết Thư Bằng Tiếng Anh” của tác giả  Hoàng Phúc là cuốn cẩm nang cho phép chúng ta học cách viết thư bằng tiếng anh như thế nào là đúng, trong trường hợp nào thì dùng văn phong gì, cấu trúc ra sao.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Thư viện Blossom. GrapeSEED: https://grapeseed.vn