Barron’s practice exercises for the TOEFL 7th Edition (ebook+audio)

Cuốn sách Barron’s practice exercises for the TOEFL 7th Edition (ebook+audio) là một trong Bộ sách Luyện thi TOEFL của Barron có nhiều lợi ích để nâng cao điểm số TOEFL của bạn. Bài kiểm tra Thực hành của Barron cho cả TOEFL ITP và IBT có hơn 1,000 bài kiểm tra thực hành bao gồm cd âm thanh.

Cuốn sách này được khuyên dùng vì có rất nhiều tài liệu tuyệt vời về TOEFL dẫn bạn đến thành công trong bài thi TOEFL. trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi luyện tập cho TOEFL ITP và cả TOEFL PBT. Các bài kiểm tra thực hành đó được bổ sung với các hướng dẫn giúp bạn đánh giá kết quả thực hành của bạn. Cuốn sách này cũng chứa một số từ vựng hữu ích về phần Nghe. đó là một cuốn sách hoàn chỉnh mà bạn nên có để chuẩn bị cho bài thi TOEFL.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

AND DOWNLOAD AUDIO:

Thư viện Blossom. GrapeSEED: https://grapeseed.vn