10 đề thi thật Toeic cho phần Part 5 và Part 6 có đáp án chi tiết

Trong các bài thi Toeic thì phần  PART 5  – Multiplle Choices  và PART 6
– Text Completion
được coi là các phần khoai nhất của kỳ thi Toeic. Trong khi Part 5 là được đánh giá là phần rất khó và dễ mất điểm nhất do kiểm tra nhiều loại ngữ pháp, kiểu câu… , thì Part 6 là phần thi chiếm số câu không nhiều trong Reading
TOEIC nhưng lại tương đối khó và dễ đánh bẫy thí sinh.
Do đó việc luyện thi một cách cẩn thận phần Part 5 và Part 6 là một phần không thể thiếu được trước kỳ thi để tránh những sai sót và mất điểm đáng tiếc. Cũng chính vì vậy việc thực hành trên tuyển tập10 đề thi thật Toeic cho phần Part 5 và Part 6 có đáp án chi tiết” sẽ giúp cho bạn phần nào giải quyết được các lỗi mình gặp cũng như tìm ra các phương pháp, kỹ năng làm bài riêng cho mình để vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc.

CLICK LINK DOWNLOAD TOÀN BỘ 10 ĐỀ THI + ĐÁP ÁN CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Thư viện Blossom. GrapeSEED: https://grapeseed.vn